หัวจุก

  • Transliteration
    hŭa jùk
  • Thai Phonetic
    [ หัว จุก ]