หัวข้อเรื่อง

 • Transliteration
  hŭa kôr rêuang
 • Thai Phonetic
  [ หัว-ข้อ-เรื่อง ]
 • 1
  [ Noun ]
  topic ; subject
  Components
  • •  head
  • •  item ; provision ; clause (ข้อ is the classifier for a point, item or clause (e.g. in a contract).)
  • •  matter ; affair ; thing (เรื่อง is the classifier for a movie, story or tale.)