หัวกะทิ

  • Transliteration
    hŭa gà-tí
  • Thai Phonetic
    [ หัว กะ-ทิ ]