ห้อง

 • Transliteration
  hông
 • Thai Phonetic
  [ ห้อง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นี่ห้องของเขาเหรอ
  nêe hông kŏng kăo rĕr
  Is this her room ?
 • ฉันต้องอยู่ผิดห้องแน่เลย
  chăn dtông yòo pìt hông nâe loiie
  I must be in the wrong room.
 • ห้องสวยดีนะคะ
  hông-sŭuay-dee ná ká
  It is a nice room.
 • เป็นห้องของนักเรียนจริงๆ
  bpen hông kŏng nák riian jing jing
  A real student's apartment.
 • ห้องเขาเบอร์อะไร
  hông kăo ber à-rai
  What's his room number ?
 • นี่ห้องของคุณเหรอ
  nêe hông kŏng kun rĕr
  This is your room ?