หลักการ

 • Transliteration
  làk gaan
 • Thai Phonetic
  [ หฺลัก กาน ]

Example Sentences

 • หลักการพื้นฐานเดียวกัน
  làk-gaan-péun-tăan-dieow-gan
  Same basic principle.
 • คุณเป็นคนมีหลักการ
  kun bpen kon mee làk gaan
  You are a rational person.