เสียงหัวเราะ

  • Transliteration
    sĭang hŭa rór
  • Thai Phonetic
    [ เสียง หัว เราะ ]