thai2english-logo
search

เสียง

 • Transliteration
  sĭang
 • Thai Phonetic
  [ เสียง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันรักเสียงของสายฝนตก
  chăn rák sĭang kŏng săai fŏn dtòk
  I love the sound of rain.
 • เสียงคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะ
  sĭang kun doo mâi kôi dee loie ná
  You don't sound okay.
 • ชอบเสียงของเขา
  chôp sĭang kŏng kăo
  I liked his voice.
 • พวกคุณได้ยินเสียงหัวใจฉันไหม
  pûak kun dâai yin sĭang hŭa jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ฉันชอบเสียงคุณ
  chăn chôp sĭang kun
  I like your voice.
 • เสียงแบบไหน
  sĭang bàep năi
  What sort of noise ?