เส้นหัวไหล่

  • Transliteration
    sâyn hŭa lài
  • Thai Phonetic
    [ เส้น หัว ไหฺล่ ]