เส้นหัวไหล่

 • Transliteration
  sâyn hŭa lài
 • Thai Phonetic
  [ เส้น-หัว-ไหฺล่ ]
 • 1
  [ Noun ]
  shoulder line
  Components