สุมหัว

  • Transliteration
    sŭm hŭa
  • Thai Phonetic
    [ สุม หัว ]