สุมหัว

 • Transliteration
  sŭm hŭa
 • Thai Phonetic
  [ สุม-หัว ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] conspire ; cooperate ; concur
  Components