thai2english logo

สาม

 • Transliteration
  săam
 • Thai Phonetic
  [ สาม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขึ้นมาสิ · ชั้นสาม
  kêun maa sì · chán săam
  Come up, third floor.
 • ฉันนับได้สามตัว
  chăn náp dâai săam dtuua
  I count three of them.
 • พร้อมหรือยัง · หนึ่ง · สอง · สาม
  próm rĕu yang · nèung · sŏng · săam
  Ready ? One, two , three.
 • ดีที่สุดในสามคน
  dee têe sùt nai săam kon
  Best of three.
 • โดยเฉพาะเจ้าเลข · สาม
  doi chà-pór jâo lêk · săam
  Especially number three.
 • สามกัปตันและยานหนึ่งลำ
  săam gàp dtan láe yaan nèung lam
  Three captains, one ship.