สัญญาณ

 • Transliteration
  săn-yaan
 • Thai Phonetic
  [ สัน-ยาน ]

Example Sentences

 • สัญญาณของเราเกิดขัดข้องน่ะครับ
  săn-yaan kŏng rao gèrt kàt kông nâ kráp
  We had that false alarm.
 • สัญญาณชีพดี
  săn-yaan chêep dee
  Vitals seem fine.
 • สัญญาณถูกตัดครับ
  săn-yaan tòok dtàt kráp
  He's cutting out.
 • โอเค · ฉันได้สัญญาณแล้ว
  oh kay · chăn dâai săn-yaan láew
  Okay, I got a signal.
 • ช่องเดินสัญญาณเป็นอะไร
  chông dern săn-yaan bpen à-rai
  What was the traffic ?
 • ฉันได้รับสัญญาณ
  chăn dâai ráp săn-yaan
  I picked something up.