ส่วนหัวกลุ่มระเบียน

  • Transliteration
    sùan hŭa glùm rá-bian
  • Thai Phonetic
    [ ส่วน หัว กฺลุ่ม ระ-เบียน ]