ส่วนแบ่งการตลาดส่วน แบ่ง กาน-ตะ-หฺลาด
sùan bàeng gaan-dtà-làatTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish