เศรษฐกิจ

  • Transliteration
    sàyt-tà-gìt
  • Thai Phonetic
    [ เสด-ถะ-กิด ]