thai2english logo

วง

 • Transliteration
  wong
 • Thai Phonetic
  [ วง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั่นวงเก่าของฉัน
  nân wong gào kŏng chăn
  That's my old band.
 • ว่าแหวนอีกวงได้ถูกทำขึ้น
  wâa wăen èek wong dâai tòok tam kêun
  For another ring was made.
 • ที่เขามีน่ะเป็นของปลอม
  têe kăo mee nâ bpen kŏng bplom
  What he has is a fake.
 • ใช่ · แหวนวงนึง
  châi · wăen wong neung
  Yes. A ring.
 • ฉันจะออกจากวง
  chăn jà òk jàak wong
  I leave the band.
 • เขามีดวงตาที่มีเสน่ห์
  kăo mêet wong dtaa têe mee sà-này
  He has gorgeous eyes.