ลุก

 • Transliteration
  lúk
 • Thai Phonetic
  [ ลุก ]

Example Sentences

 • มันก็เลยลุกลามกลายเป็นปอดอักเสบ
  man gôr loie lúk laa-mók laai bpen bpòt àk-sàyp
  It developed into pneumonia.
 • ลุกขึ้น · ไปแต่งตัว
  lúk kêun · bpai dtàeng dtua
  Get up and get dressed.
 • ไปกันเถอะ · ลุกขึ้น · ลุกขึ้น
  bpai gan tùh · lúk kêun · lúk kêun
  Let's go. Up . Up . Up.
 • ไปกันเถอะ · ลุกขึ้น · ลุกขึ้น
  bpai gan tùh · lúk kêun · lúk kêun
  Let's go. Up . Up . Up.
 • อย่าลุก
  yàa lúk
  Don't get up.
 • ลุกขึ้น · ไอ้เด็กบ้า
  lúk kêun · âi dèk-bâa
  Get up, punk.