ลับ

 • Transliteration
  láp
 • Thai Phonetic
  [ ลับ ]

Example Sentences

 • คุณเก็บความลับได้หรือเปล่าล่ะ
  kun gèp kwaam láp dâai rĕu bplào lâ
  Can you keep a secret ?
 • ฉันจะเก็บความลับของคุณไว้
  chăn jà gèp kwaam láp kŏng kun wái
  I'll keep your secret.
 • ฉันจะเก็บความลับคุณไว้
  chăn jà gèp kwaam láp kun wái
  I'll keep your secret.
 • นั่นเป็นกล้องลับหรือเปล่า
  nân bpen glông láp rĕu bplào
  Is that a hidden camera ?
 • คุณเก็บความลับได้ไหม
  kun gèp kwaam láp dâai măi
  Can you keep secrets ?
 • อาวุธลับเหรอ
  aa-wút láp rĕr
  Your secret weapon ?