thai2english logo

ล้อ

 • Transliteration
  lór
 • Thai Phonetic
  [ ล้อ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พวกเขาต้องเอาเรื่องหนูไปล้อกันแน่เลย
  pûuak kăo dtông ao rêuuang nŏo bpai lór gan nâe loiie
  They sure put me in a spot.
 • เขาล้อหนูอย่างนี้
  kăo lór nŏo yàang née
  He teased me like this.
 • ล้อเล่น · ใช่ไหมนี่
  lór lên · châi măi nêe
  You are joking, right ?
 • ล้อฉันเล่นงั้นเหรอ
  lór chăn lên ngán rĕr
  Playing around with me ?
 • ล้อฉันเหรอ
  lór chăn rĕr
  You are mocking me ?
 • เลิกล้อเขาซะที
  lêrk lór kăo sá tee
  Stop teasing her.