โรคอัลไซเมอร์โรก อัน-ไซ-เมอ
rôhk an-sai-merTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish