thai2english logo

เรือ

 • Transliteration
  reuua
 • Thai Phonetic
  [ เรือ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ใครเห็นเรือมั่งไหม
  krai hĕn reuua mâng măi
  Has anybody seen a boat ?
 • ฉันเสียใจด้วยกับเรือของคุณ
  chăn sĭia jai dûuay gàp reuua kŏng kun
  I am sorry about your boat.
 • เรือจะออกเมื่อไหร่คะ
  reuua jà òk mêuua rài ká
  When can the boat leave ?
 • เรือที่มีใบเรือสีดำนะ
  reuua têe mee bai reuua sĕe dam ná
  A ship with black sails.
 • ตรงไปที่เรือ
  dtrong bpai têe reuua
  Into the boat.