thai2english-logo
search

เรือ

 • Transliteration
  reua
 • Thai Phonetic
  [ เรือ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ใครเห็นเรือมั่งไหม
  krai hĕn reua mâng măi
  Has anybody seen a boat ?
 • ฉันเสียใจด้วยกับเรือของคุณ
  chăn sĭa jai dûay gàp reua kŏng kun
  I am sorry about your boat.
 • เรือจะออกเมื่อไหร่คะ
  reua jà òk mêua rài ká
  When can the boat leave ?
 • เรือที่มีใบเรือสีดำนะ
  reua têe mee bai-reua-sĕe-dam ná
  A ship with black sails.
 • ตรงไปที่เรือ
  dtrong bpai têe reua
  Into the boat.