เรียกแสดงใหม่

  • Transliteration
    rîak sà-daeng mài
  • Thai Phonetic
    [ เรียก สะ-แดง ไหฺม่ ]