เรียกแสดงใหม่

  • Transliteration
    rîak sà-daeng mài
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-สะ-แดง-ไหฺม่ ]