เรียกประชุม

 • Transliteration
  rîak bprà-chum
 • Thai Phonetic
  [ เรียก-ปฺระ-ชุม ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] call a meeting ; convene a meeting
  Components