เรียกเนื้อ

  • Transliteration
    rîak néua
  • Thai Phonetic
    [ เรียก เนื้อ ]