เรียกซ้ำ

  • Transliteration
    rîak sám
  • Thai Phonetic
    [ เรียก-ซ้ำ ]