รุนแรง

 • Transliteration
  run raeng
 • Thai Phonetic
  [ รุน แรง ]

Example Sentences

 • นี่มันขั้นรุนแรงแล้วนะ
  nêe man kân-run-raeng láew ná
  This is aggressive.
 • อย่าทำรุนแรงกับฉัน
  yàa tam run raeng gàp chăn
  Don't be so hard on me.
 • มันรุนแรงนะ
  man run raeng ná
  It is outrageous.