รุนแรง

  • Transliteration
    run raeng
  • Thai Phonetic
    [ รุน-แรง ]