ระบบ

  • Transliteration
    rá-bòp
  • Thai Phonetic
    [ ระ-บบ ]