thai2english-logo
search

รถบัส

 • Transliteration
  rót bàt
 • Thai Phonetic
  [ รด บัด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • รถบัสมาแล้ว
  rót bàt maa láew
  The bus is here.
 • ทำไมรถบัสไม่มานะ
  tam-mai rót bàt mâi maa ná
  Why isn't the bus coming ?
 • คุณซื้อรถบัสงั้นเหรอ
  kun séu rót bàt ngán rĕr
  So you bought the bus ?