thai2english logo

รถ

 • Transliteration
  rót
 • Thai Phonetic
  [ รด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • จอดตรงรถที่ออกมาข้างหน้านั่นใช่ไหม
  jòt dtrong rót têe òk maa kâang nâa nân châi măi
  Car's out in front, right ?
 • ขอบคุณที่ให้จอดรถฟรี
  kòp kun têe hâi jòt rót free
  Thanks for the free parking.
 • ขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับ
  kŏr dtìt rót bpai dûuay dâai măi kráp
  Can I hitch a ride ?
 • อยู่ในรถ
  yòo nai rót
  It's in the car.
 • ทำไมเรากำลังหยุดรถล่ะ
  tam-mai rao gam-lang yùt rót lâ
  Why are we stopping ?
 • โทษที · รถมันติด
  tôht tee · rót man dtìt
  Sorry, traffic jam.