ยุคหิน

  • Transliteration
    yúk hĭn
  • Thai Phonetic
    [ ยุก หิน ]