ยาระงับปวด

 • Transliteration
  yaa rá-ngáp bpùat
 • Thai Phonetic
  [ ยา-ระ-งับ-ปวด ]
 • 1
  [ Noun ]
  anaesthetic drugs
  Components