ไม่เป็นท่า

 • Transliteration
  mâi bpen tâa
 • Thai Phonetic
  [ ไม่-เป็น-ท่า ]
 • 1
  [ Adverb ]
  badly ; awkwardly (without the expected style or poise)
  Components