มีดเหน็บ

  • Transliteration
    mêet nèp
  • Thai Phonetic
    [ มีด เหฺน็บ ]