มีดโต้

  • Transliteration
    mêet dtôh
  • Thai Phonetic
    [ มีด โต้ ]