มีดโต้

 • Transliteration
  mêet dtôh
 • Thai Phonetic
  [ มีด-โต้ ]
 • 1
  [ Noun ]
  chopping knife
  Components
  • •  knife ; cutter ; blade
  • •  [to] counter ; contend ; refute