thai2english-logo
search

มนุษย์

 • Transliteration
  má-nút
 • Thai Phonetic
  [ มะ-นุด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เห็นไหมว่าเขาเป็นแค่มนุษย์
  hĕn măi wâa kăo bpen kâe má-nút
  You see ? He's just a man.
 • เขาไม่ใช่มนุษย์
  kăo mâi châi má-nút
  She wasn't human.
 • ความโฉดเขลาของมนุษย์ไร้ที่สิ้นสุด
  kwaam-chòht-klăo kŏng má-nút rái têe sîn sùt
  Boundless human stupidity.
 • ไม่ใช่มนุษย์
  mâi châi má-nút
  Not a human being.
 • มนุษย์ต่างกลัวเขา
  má-nút dtàang glua kăo
  Man feared them.
 • ความโลภเป็นเรื่องปรกติของมนุษย์
  kwaam lôhp bpen rêuang bpròk-gà-dtì kŏng má-nút
  Greed is human nature.