พลังงานแสงอาทิตย์พะ-ลัง งาน แสง อา-ทิด
pá-lang ngaan săeng aa-títTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish