--

พระราชนิพนธ์

  • Transliteration
    prá râat ní-pon
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-ราด-นิ-พน ]