พระเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ เจ้า หฺยู่ หัว ]