thai2english logo

ฝ่าย

 • Transliteration
  fàai
 • Thai Phonetic
  [ ฝ่าย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณเหรอ
  kăo bpen fàai tíng kun rĕr
  Did he dump you ?
 • คุณเป็นฝ่ายไปเหรอคะ
  kun bpen fàai bpai rĕr ká
  You were away ?
 • คุณอยู่ฝ่ายไหน
  kun yòo fàai năi
  Which court are you from ?
 • ฝ่ายชายดูเป็นไง
  fàai chaai doo bpen ngai
  What's the man like ?