เปิดหัวใจ

  • Transliteration
    bpèrt hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ เปิด หัว ไจ ]