เปิดหัวใจ

 • Transliteration
  bpèrt hŭa jai
 • Thai Phonetic
  [ เปิด-หัว-ไจ ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] reveal one's feelings ; open one's heart
  Components