thai2english-logo
search

ป้องกัน

 • Transliteration
  bpông gan
 • Thai Phonetic
  [ ป้อง กัน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เพื่อป้องกันเด็กๆ
  pêua bpông gan dèk dèk
  For the kids' protection.
 • เราต้องเตรียมป้องกัน
  rao dtông dtriam bpông gan
  We must prepare.