ปวดหู

  • Transliteration
    bpùat hŏo
  • Thai Phonetic
    [ ปวด หู ]