ปวดแสบปวดร้อน

  • Transliteration
    bpùat sàep bpùat rón
  • Thai Phonetic
    [ ปวด แสบ ปวด ร้อน ]