ปวดศีรษะ

  • Transliteration
    bpùat sĕe-sà
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-สี-สะ ]