ปวดมวน

  • Transliteration
    bpùat muan
  • Thai Phonetic
    [ ปวด มวน ]