ปวดแปลบ

 • Transliteration
  bpùat bplàep
 • Thai Phonetic
  [ ปวด-แปฺลบ ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] have shocking pain ; have shooting pain
  Components