ปวดแปลบ

  • Transliteration
    bpùat bplàep
  • Thai Phonetic
    [ ปวด แปฺลบ ]