ปวดท้อง

 • Transliteration
  bpùat tóng
 • Thai Phonetic
  [ ปวด ท้อง ]

Example Sentences

 • ปวดท้องเหรอ
  bpùat tóng rĕr
  Do you have a stomach ache ?
 • ฉันปวดท้องนะ
  chăn bpùat tóng ná
  I am having a stomachache.
 • อะไรทำให้คุณปวดท้อง
  à-rai tam hâi kun bpùat tóng
  What made your stomach ache ?