ปวดท้อง

  • Transliteration
    bpùat tóng
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-ท้อง ]