--

บูรพาทิศ

  • Transliteration
    boo-rá-paa tít
  • Thai Phonetic
    [ บู-ระ-พา-ทิด ]