น่าหัวเราะ

  • Transliteration
    nâa hŭa rór
  • Thai Phonetic
    [ น่า หัว เราะ ]