นั่งในหัวใจ

  • Transliteration
    nâng nai hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ นั่ง ไน หัว ไจ ]