--

นครศรีธรรมราช

  • Transliteration
    ná-kon-sĕe-tam-má-râat
  • Thai Phonetic
    [ นะ-คอน-สี-ทำ-มะ-ราด ]